Általános szerződési feltételek

                                                                                                                                             ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely létrejött az AD-Travel Utazási iroda, (cégnév: Ónodi-Laskai Ágnes Rita EV, EV nyilvántartási szám: 40090855 székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 5/A, adószáma: 66865188-1-35, telefonszám +36304347135, email: info@adtravel.hu BFKH engedély szám: U-002018 ) továbbiakban mint Utazási iroda valamint a Megrendelő között.

1. Az AD-Travel Utazási irodára, mint utazásszervezőre vagy utazásközvetítőre az utazásszervezői szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az utazási szerződésben foglaltak az irányadóak. Ha az AD-Travel más utazásszervező utazási csomagját értékesíti, úgy az utazási szerződés feltételeit az utazásszervező határozza meg, saját ÁSZF dokumentummal, melyet az utazó emailben kap meg.

2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a megrendelés a Megrendelő adatainak megadásával és az utazás előlegének befizetésével, valamint az Utazási iroda írásos visszaigazolásával, Utazási szerződés megküldésével jön létre.

3. Amennyiben a választott utazásra a helyek betelnek az Utazási szerződés megküldése előtt, a Megrendelőnek lehetősége van más utazást választani. Ha a választott másik utazás árban eltérő, a különbözetet a Megrendelő köteles kiegészíteni, vagy ha árban kedvezőbb utazást választott, tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg a végösszegből kerül levonásra.

4. Ha az utazás időpontja 35 napon belüli, a teljes összeg előre fizetendő, nincs lehetőség előlegfizetésre. Az utasnak jogában áll a részvételi díjat forintban vagy euroban kiegyenlíteni. Ha más pénznemben kíván fizetni, mint amit a weboldalon lát, az Utazási iroda által megállapított árfolyam a mérvadó

5. Az utasnak jogában áll az utazástól elállni, az utazásszervező feltételeinek megfelelően, kötbérfizetési kötelezettség mellett.

Az utazás megkezdése előtti

• 61. napig 10.000huf/fő

• 60-35 nap között 25%

• 34-24 nap között 50%

• 23-15 nap között 80%

• 14 napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget az Utazásszervező jogosult levonni a visszafizetendő díjból

Repülővel történő utazástól való elállás esetén a már megvásárolt repülőjegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó és az Utazó vagy az AD-Travel Utazási iroda között létrejött személyfuvarozási szerződésében meghatározott feltételek szerint lehetséges. Az AD-Travel Utazási iroda a jegy árát vagy annak a fuvarozási szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a fuvarozó által történt visszafizetés után téríti vissza az Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő által befizetett összeg nem fedezi a fent megállapított bánatpénz összegét, az Megrendelő köteles azt, vagy a különbözetet a lemondás időpontjától számított 8 napon belül az Utazási irodának megfizetni. Amennyiben az Utazási Szerződés megkötése után az Utazási Szerződésben megnevezett célország a Külügyminisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor a Megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az Utazási Szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől 5 munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az AD-Travel Utazási irodát. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az AD-Travel Utazási iroda kártérítésre nem kötelezhető, azonban a Megrendelő utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az Megrendelőnek.

6. Amennyiben a Megrendelő lemond a fizetett szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy kártérítésre nem jogosult

7. A főutas, Megrendelő az utastársak nevében kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazás a megrendelésen túl kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

8. Az Utazásszervező informálja az utasokat, hogy a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 309/2009/EK rendelet, a tengeri és belvizi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet és a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás és a légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999 (II.12) Korm.rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr-tel kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény alapján az Utazásszervezőt nem terheli felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkését, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az Utazásszervező az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésre, képviseletre.

9. Egyes, az Utazásszervező által értékesített csomag menetrendszerinti vagy fapados légitársaságra szóló repülőjegyet tartalmaz, melyet az utazási program jelez. A repülőjegy árát a légitársaság mindenkori díjszabása határozza meg, ezért a meghirdetett csomagár a foglalás időpontjáig változhat. A repülőjegy értékesítés közvetített szolgáltatás, amelyre a légitársaság Üzletszabályzata vonatkozik. Ilyen esetekben a szerződés a jogszabályok szerint minden esetben a légitársaság és az Utas között jön létre, így a repülőjegy kiállításának, kifizetésének és az utazás lemondásának feltételeit az adott légitársaság üzletszabályzata tartalmazza. A repülős utakkal kapcsolatosan az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak, előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy légitársaság cseréjére, az indulás helyének, időpontjának, az útirány, átszállási hely módosítására sor kerülhet. A légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek és változhatnak. Az érvényes pontos indulási és érkezési időpontokat az úti okmányaik tartalmazzák. Repülőgépes utazásaink első és utolsó napjai utazási napok. Egyes menetrendek esetén előfordulhat, hogy az odautazás esti járat esetén az első éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat. A repülőgép indulási ideje néhány órával a tervezett időpont előtt is megváltozhat, mely bármely repülőjárat esetén megtörténhet időjárási viszonyok, technikai problémák vagy a légifolyosók túltelítettsége miatt. A menetrendváltozásból, illetve késésből eredő kellemetlenségekért az AD-Travel Utazási iroda nem vállal felelősséget. Az utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét az átszállások, a lakóhely-reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárért utazási irodánk nem tud felelősséget vállalni. A repülőgép menetrendjéből fakadó esetleges késői érkezés vagy korai indulás miatt igénybe nem vett szállodai szolgáltatások díját (tartózkodás, étkezés) a szállodák sem az utasoknak, sem az utazási irodának nem fizetik vissza. A szállodák a megrendelt szolgáltatásokat a repülőgép érkezésétől és indulásától függetlenül biztosítják. A szállás és az ahhoz kapcsolódó ellátás mereven összetartozó két szolgáltatás, amit a szállodák együtt biztosítanak. A repülős utazásokra vonatkozó poggyászszabályozásokról teljes értékű tájékoztatást olvashat a www.bud.hu weboldalon. A repülőtéren való megjelenés minimum 2 órával a repülőgép indulása előtt ajánlott.

10. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy saját, és utazótársai útiokmányai megfeleljenek az úti cél beutazási feltételeinek. Erről a Konzuli Szolgálat oldalán tájékozódhat. Ha valamelyik utas nem felel meg, emiatt nem tud elutazni, azért az AD-Travel Utazási irodát semmilyen felelősség nem terheli.

11. Szállodák és elszállásolás:

- Az AD-Travel jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az Utazót elszállásolni. Az AD-Travel nem köteles a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített Utazói igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

- Az AD-Travel kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják. Az Utazónak csak a külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor az AD-Travel köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani.

- A transzfer a repülőtértől általában az utasokat közvetlenül a szálloda elé viszi, de sajnos előfordulhat, hogy a szálloda (elhelyezkedése miatt vagy közlekedési akadály miatt) nem közelíthető meg teljes mértékben. Ilyen esetben Utasainkat a transzferbusz a lehető legközelebb viszi a szállodához, de előfordulhat, hogy a csomagokkal át kell menni egy úton, vagy pár métert sétálni kell.

- Tengerre néző szoba megrendeléseket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll módjában az AD-Travelnak elfogadni a feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben a szálloda nem tudja biztosítani a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy az Utazó köteles ezt a tényt a helyszínen a jegyzőkönyveztetni, és az AD-Travel köteles az Utazót kompenzálni.

12. Csak szállásfoglalás esetén, a lemondási és módosítási feltételeket minden esetben a szálloda határozza meg. Az AD-Travel nincs befolyással a lemondással vagy módosítással kapcsolatos dolgokra, viszont minden esetben köteles felvenni a kapcsolatot a szállodával és az Utazót teljes körűen tájékoztatni a lehetőségeiről. A szálloda lemondási és módosítási feltételeit az Utazó köteles elfogadni.

Az AD-Travel Utazási iroda az utazási okmányokat, voucherek, részvételi jegyek, az utazás megkezdése előtt legkésőbb 48 órával emailben küldi el a Megrendelőnek. Az Utazási irodánk minden külföldi utazáshoz Utasbiztosítás és Útlemondás biztosítás megkötését javasolja, de a Megrendelő nem köteles ezeket az AD-Travel Utazási iroda által megkötni. Az AD-Travel Utazási iroda által megkötött utasbiztosítási szerződésekben rögzített biztosítási fedezetekkel kapcsolatos kárigényekben, kárbejelentések és kárügyintézésben igyekszik lehetőségeihez mérten a károsultnak segíteni. Más biztosítóknál kötött szerződésekben nem tudunk segíteni.

Az AD-Travel vagyoni biztosítékának összege 7.000.000 Ft (hétmillió forint), melyet az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel kötött biztosítás fedez (kötvényszám: 31950718). Ez az összeg a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 10§ (1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett előlegek visszafizetése). A 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 9/A§(2) bekezdésében foglalt esetekre (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezet ) az AD-Travel az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői út 1) kötött biztosítást 700.000 Ft (hétszázezer forint) összegben. A vagyoni biztosíték hatálya az AD-Travel által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazási csomagra terjed ki.

A megrendelő kijelenti, hogy az online irodai általános szerződési feltételeket megismerte, a tartalmát elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti